Bảng giá nhà hàng, quán cà phê

Miễn Phí

 • Giới hạn 1 user
 • Quản lý tối đa 15 bàn
 • Phân nhóm thực đơn, thêm thực đơn, in hóa đơn tính tiền.
 • Hỗ trợ thu ngân chuyển, tách bàn.
 • Quản lý bàn theo 1 khu vực.
 • Xem doanh thu bán hàng trong ngày.

Cơ Bản1.5tr

 • Không giới hạn user
 • Không giới hạn số bàn quản lý
 • Phân nhóm thực đơn, thêm thực đơn, in hóa đơn tính tiền.
 • Hỗ trợ thu ngân chuyển, tách bàn.
 • Quản lý bàn theo 1 khu vực.
 • Xem doanh thu bán hàng trong ngày.

Bản Pro6tr

 • Không giới hạn user
 • Không giới hạn số bàn quản lý
 • Có tất cả chức năng của gói nâng cao và gói cơ bản
 • Quản lý định mức
 • Tạo phiếu thu, chi.
 • Quản lý quỹ tiền mặt
 • Quản lý công nợ nhà cung cấp, nợ khách hàng.
×

Link download các phần mềm miễn phí của An Việt soft. Click download tại đây